Efteråret er over os, og der går ikke længe, før bladene begynder at dale fra træer og buske. Korte, mørke kolde dage venter lige om hjørnet, og det er derfor en god ide allerede nu, at begynde, at sikrer sin bolig imod vinterens hårde vejr og snestorme.

En af de ting, som er vigtigt at få gjort, er at foretage et eftersyn af sine tagrender. Tagrender har den funktion, at de skal aflede det vand, som kommer ned fra taget. Vandet afledes sådan, at vandet ikke løber ned af husets vægge og fundament og forårsager skader.

Skader der kan forårsages af defekte tagrender er fugtskader, som kan føre til skimmelsvamp, frostsprængning hvis vandet finder sprækker i væggene. Det er derfor meget vigtigt at husets tagrender er i orden.

tagrende rensning

Her er en tjekliste, for hvilke ting du skal gennemgå, for at sørge for at dine tagrender er i orden:

  • Tømning af tagrender og nedløb.
  • Hældning af tagrender.
  • Tjek om afløbsbrønden er tilstoppet.
  • Utætheder i tagrender eller nedløb.

 

Tømning af tagrender og nedløb:

Det er vigtigt at sikre, at tagrender og nedløb er renset for skidt og blade, så vandet har frit løb. Man kan her få en tagrende ske, som er god til at skovle de smattede blade og skidt op fra tagrender og nedløb. Man kan også bruge en lille haveskovl eller bruge de bare hænder. Vælger man at bruge hænderne, er det en god ide at tage gummihandsker på.

Er nedløbet tilstoppet med skidt og blade, løftes nedløbet fri for kraven ved afløbsbrønden. Nedløbsrøret kan herefter evt. spules med haveslangen for at få renset røret eller forsøges rystet for at få skidtet til at falde ud.

Når man renser tagrender, er det er en god ide at komme skidtet direkte i en spand. På denne måde undgår man at skidtet kommer ned på jorden, hvor det kan være svært at få op igen. Lille advarsel: Gamle våde blade kan lugte noget så grusomt, og det er en god ide at tage noget arbejdstøj på, som man ikke bliver ked af, bliver griset.

Efter tømning af dine tagrender, kan du i dit lokale byggemarked købe noget tagrendenet, som man kommer i tagrenderne. Disse forebygger at blade kan komme ned og tilstoppe tagrenderne. Tagrendenet er dog ikke særlig effektive, hvis du har mange nåletræer.

 

Hældning af tagrender:

Det er ikke nok at tømme sine tagrender. De skal også virke korrekt. Tagrenden fører hen til et nedløb, hvor vandet bliver ledt videre ned til en afløbsbrønd. Det er her vigtigt at tagrenden hælder hen imod nedløbet, sådan at vandet kan løbe væk. En tagrende skal helst hælde ca. 1-2 mm pr. meter for at virke optimalt. Du kan tjekke hældningen ved at hælde vand i tagrenden, og efterfølgende se om vandet løber hen til tagrendens nedløb og forsvinder ned.

 

Tjek om afløbsbrønden er tilstoppet:

Afløbsbrønden kan blive tilstoppet. Her kan man prøve at bruge haveslangen for at skabe frit løb igennem. Man kan også anvende en kugleske, som er et værktøj beregnet til at rense brønde.

 

Utætheder i tagrender eller nedløb skal repareres:

For at tjekke om der er utætheder i tagrenderne eller nedløbsrørene, kan man komme en tændt vandslange op i tagrenden længst væk fra nedløbsrøret. Nu vil man kunne observere, om der drypper vand ned fra tagrenden. Det er vigtigt at utætheder lappes, så der ikke løber vand ned på vægge og fundament.

 

Kontrol:

Næste gang det regner, kan man med fordel gå ud i regnen, og se om tagrenderne virker som de skal.

Har man ikke selv mod på at rense / tømme tagrender, kan man kontakte et firma, som tilbyder denne service. Ofte er det rengøringsfirmaer og vinduespudsere som tilbyder tømning af tagrender. Husk at oplyse om det er et et- eller to-plans hus hvor der skal tømmes tagrender.

God fornøjelse.

5/5 - (2 votes)

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here